vizija i misija CBA

Vizija

Svijet u kojem svaki čovjek živi dostojanstveno i ostvaruje svoj puni potencijal

Misija

Spriječavanje ljudske patnje, služenje potrebitima te osnaživanje pojedinca i društva kroz cjelovitu podršku

Kontakt

Ruke nade, Radićeva 30, 10 000 Zagreb

email: info@cbaid.org

tel: 01 4813168