Volontiranje

CBA veliki dio svoje misije ispunjava uz pomoć volontera koji dolaze sa svih strana svijeta

Uključi se

Pridruži se – uloži svoje talente u dobru svrhu

Doniraj

Rad Ruku nade (CBA) financiran je kroz donacije ljudi kao što ste vi!

Kontakt

Ruke nade, Radićeva 30, 10 000 Zagreb

email: info@cbaid.org

tel: 01 4813168